class=" catalog-category-view categorypath-accessories-key-chain category-key-chain ">

מחזיקי מפתחות עם חריטה

מחזיק מפתחות עם חריטה, מתנה קטנה ואישית לאנשים שאוהבים, 
וגם לנו, להזכיר לנו את הדברים החשובים 

מחזיק המפתחות מלווה אותנו ביום-יום, קרוב ללב.. 
דרך נפלאה להרים לנו ולאהובים שלנו. (ממליצים להוסיף הקדשה אישית בגב המחזיק)